Documente Utile

Cerere de Inscriere in Asociatia de Proprietari, Cerere Scutire Plata Cheltuieli Persoana, Contestatie Calcul Intretine, Fluturaș citire contoare apă rece (pentru cei cu centrală de apartament), Somatie de Plata, Adunarea Generala, Proces Verbal al Adunarii Generale, Model Convocator Asociatie de Proprietari, Model Reconvocator Asociaţie de Proprietari, Cerere de Restituire a Fondului de Rulment, Acord înființare sediu firmă, Adeverinta necesara la notar pentru vanzare apartament

Vă informăm cu privire la legile în vigoare aplicate în administrarea de imobile:

Legea 230 / 2007  publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 490 din 23/07/2007, privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.

Hotărârea de Guvern 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007     privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, publicată in Monitorul Oficial nr. 43 din 18/01/2008

Ordinul 1969 / 2007 referitor la reglementările contabile privind organizarea și conducerea contabilității în partidă simplă de către persoanele juridice fară scop patrimonial.

Ordiul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile de Utilități Publice nr. 343/2010 din 13 iulie 2010 pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termica intre consumatorii din imobilele de tip condominiu, in cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum.

Hotărârea de Guvern nr. 273/1994 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, publicata in Monitorul Oficial nr. 193 din 28 iulie 1994.

Ghid fiscal pentru asociațiile de proprietari.